آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۷۰
۷۰
۱۸۱
۸۳۲
۹۰۸
۳۲۱۰

ساختار تشکیلات

ریاست آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری زیستی: 

         دکتر مریم مقدم متین؛ دکترای تخصصی بیوتکنولوژی مولکولی و عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناس پژوهشی آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری زیستی: 

          دکتر کردیه حمیدی؛ دکترای تخصصی بیوسیستماتیک جانوری

 

Members

  تماس با ما  

آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه (دانشگاه فردوسی مشهد)، بلوار علوم، حدفاصل درب شرقی دانشگاه و میدان علوم، مرکز توسعه فناوری های پیشرفته، آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری زیستی   home
شماره تماس: 38804256-051
 call
فکس:  fax
آدرس وب سایت: biotechnologylab.um.ac.ir  Website-iconpng
پست الکترونیک: biotechnologylab@um.ac.ir email-marketing-icon web300